logo

Watertappunt in Zoutelande

[ maandag 13 mei 2024 ] - Op initiatief van de dorpsraad hebben we sinds kort een watertappunt in Zoutelande naast ...
[ lees verder ]

Nieuwe platform doemee.veere.nl

[ donderdag 25 april 2024 ] - Het nieuwe platform https://doemee.veere.nl is live!
Wil jij ook meedenken ...
[ lees verder ]

Wat is de dorpsraad?

Vlag ZoutelandeDe dorpsraad heeft als doel de algemene belangen van het dorp en zijn inwoners te behartigen. Dit is met name van toepassing op zaken tussen de gemeente en ons dorp.
De dorpsraad is niet politiek gebonden. De dorpsraad hoeft dus ook geen verantwoording af te leggen aan een politieke partij en kan zich daarom volledig en ongebonden inzetten voor de belangen van Zoutelande.

Wat doet de Dorpsraad voor u?

Als dorpsraad staan we midden tussen de inwoners van Zoutelande en zien en horen we graag wat er speelt onder de bevolking. Wij zijn de schakel tussen de inwoners en de gemeente en andere instanties die met ons dorp te maken hebben. De dorpsraad onderneemt actie bij knelpunten, problemen en wensen.
De dorpsraad zal haar oor te luisteren leggen bij de gemeente voor alle plannen en ontwikkelingen die ons dorp aangaan. We willen in een zo vroeg mogelijk stadium ingelicht worden en indien mogelijk, invloed uitoefenen bij de totstandkoming van plannen en op ontwikkelingen.
De dorpsraad zal hiervoor samenwerking zoeken met dorpsgenoten en ondernemers (ZoMid) die hierbij betrokken zijn, en indien van toepassing ook met het Welzijnsnetwerk van Zoutelande.

Wat verwacht de dorpsraad van u?

Een dorpsraad heeft geen beslissende rol maar wel een adviserende rol. Als het nodig is kunnen we ook een kritisch advies geven.
De dorpsraad nodigt u dan ook graag uit om mee te denken, ons te informeren en van advies te dienen bij bestaande en zich aandienende vraagstukken met betrekking tot het leven en welzijn in ons dorp. We kunnen deze inbreng goed gebruiken.
Om uw vragen, ideeën en/of suggesties door te geven kunt u ons altijd e-mailen, schrijven of bellen.

Wat doet de dorpsraad niet?

De dorpsraad is geen actiecomité! Ook is de dorpsraad geen politieke partij en bedrijft ze geen politiek. De dorpsraad onderneemt geen actie op grond van persoonlijke belangen van dorpsleden. De dorpsraad dient uitsluitend het algemeen belang van het dorp en zijn inwoners. Voor individuele vragen of klachten kunnen inwoners bij de betrokken instanties terecht. Pas indien klachten een structureel probleem vormen voor een groot deel van de inwoners van ons dorp, zal de dorpsraad tot actie overgaan.

Voor individuele vragen, klachten of meldingen over uw woon- of werkomgeving, kunt u via de MijnGemeente App een melding aan de gemeente Veere doorgeven. Voor meer informatie over de handhavingsmeldingen kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening van de gemeente Veere: 0118 555444 of cpb@veere.nl

Wie zitten er in de dorpsraad?

logoDe leden van de dorpsraad zijn een afspiegeling van de bewoners van Zoutelande en zijn allen vrijwilligers. De leden zetten zich in voor het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid en het bevorderen van het welzijn van de inwoners van Zoutelande.

De dorpsraad bestaat volgens de Statuten uit een oneven aantal personen, tenminste vijf en ten hoogste elf personen. De leden dienen woonachtig te zijn in Zoutelande. De kaders voor ons werk zijn ook vastgelegd in de Statuten. De statuten kunnen op aanvraag worden ingezien bij de secretaris.

Hoe vaak komt de dorpsraad bijeen?

De dorpsraad vergadert normaal elke eerste dinsdag van de maand in De Soute Schakel, met uitzondering van de maanden juli en augustus.


In beginsel organiseren we 1 à 2 maal per jaar een openbare vergadering voor de inwoners van Zoutelande. In deze vergaderingen worden punten besproken die aangegeven zijn door de dorpsbewoners of die door dorpsraadsleden zelf van belang worden geacht. We leggen contacten met de benodigde instanties en organisaties. We geven informatie en brengen de inwoners op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Voor deze vergaderingen nodigen wij ook vertegenwoordigers van de gemeente uit.

Archief

Hier vindt u het recente archief van de dorpsraad.

Nieuws

Interessante links

Contact

Stichting Dorpsraad Zoutelande
Opgericht: 23 oktober 1996
KVK: 41115321

Postadres:
David Koddelaan 14, 4374 ES Zoutelande

E-mail:
bestuur@dorpsraadzoutelande.nl