logo

Nieuw bestuurslid: Bart Dirkx

[ maandag 14 juni 2021 ] - Onlangs hebben we Bart Dirkx als nieuw lid in het bestuur van de dorpsraad kunnen ...
[ lees verder ]

Wat is de dorpsraad?

Vlag ZoutelandeDe dorpsraad heeft als doel de algemene belangen van het dorp en zijn inwoners te behartigen. Dit is met name van toepassing op zaken tussen de gemeente en ons dorp.
De dorpsraad is niet politiek gebonden. De dorpsraad hoeft dus ook geen verantwoording af te leggen aan een politieke partij en kan zich daarom volledig en ongebonden inzetten voor de belangen van Zoutelande.

Wat doet de Dorpsraad voor u?

Als dorpsraad staan we midden tussen de inwoners van Zoutelande en zien en horen we graag wat er speelt onder de bevolking. Wij zijn de schakel tussen de inwoners en de gemeente en andere instanties die met ons dorp te maken hebben. De dorpsraad onderneemt actie bij knelpunten, problemen en wensen.
De dorpsraad zal haar oor te luisteren leggen bij de gemeente voor alle plannen en ontwikkelingen die ons dorp aangaan. We willen in een zo vroeg mogelijk stadium ingelicht worden en indien mogelijk, invloed uitoefenen bij de totstandkoming van plannen en op ontwikkelingen.
De dorpsraad zal hiervoor samenwerking zoeken met dorpsgenoten en ondernemers (ZoMid) die hierbij betrokken zijn, en indien van toepassing ook met het
Welzijnsnetwerk van Zoutelande.

Wat verwacht de dorpsraad van u?

Een dorpsraad heeft geen beslissende rol maar wel een adviserende rol. Als het nodig is kunnen we ook een kritisch advies geven.
De dorpsraad nodigt u dan ook graag uit om mee te denken, ons te informeren en van advies te dienen bij bestaande en zich aandienende vraagstukken met betrekking tot het leven en welzijn in ons dorp. We kunnen deze inbreng goed gebruiken.
Voorafgaand aan iedere vergadering, op de eerste dinsdag van de maand, is het eerste half uur beschikbaar als inloopspreekuur. U bent dan van harte welkom om uw vragen, ideeën en suggesties in te brengen. U kunt natuurlijk ook altijd mailen, schrijven of ons bellen.

Wat doet de dorpsraad niet?

De dorpsraad is geen actiecomité! Ook is de dorpsraad geen politieke partij en bedrijft ze geen politiek. De dorpsraad onderneemt geen actie op grond van persoonlijke belangen van dorpsleden. De dorpsraad dient uitsluitend het algemeen belang van het dorp en zijn inwoners. Voor individuele vragen of klachten kunnen inwoners bij de betrokken instanties terecht. Pas indien klachten een structureel probleem vormen voor een groot deel van de inwoners van ons dorp, zal de dorpsraad tot actie overgaan.

Voor individuele vragen, klachten of meldingen over uw woon- of werkomgeving, kunt u via de MijnGemeente App een melding aan de gemeente Veere doorgeven. Voor meer informatie over de handhavingsmeldingen kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening van de gemeente Veere: 0118 555444 of cpb@veere.nl

Wie zitten er in de dorpsraad?

logoDe leden van de dorpsraad zijn een afspiegeling van de bewoners van Zoutelande en zijn allen vrijwilligers. De leden zetten zich in voor het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid en het bevorderen van het welzijn van de inwoners van Zoutelande.

De dorpsraad bestaat volgens de Statuten uit een oneven aantal personen, tenminste vijf en ten hoogste elf. De leden dienen woonachtig te zijn in Zoutelande. De kaders voor ons werk zijn ook vastgelegd in de Statuten. De statuten kunnen op aanvraag worden ingezien bij de secretaris.

Hoe vaak komt de dorpsraad bijeen?

De dorpsraad vergadert normaal elke eerste dinsdag van de maand in De Soute Schakel, met uitzondering van de maanden juli en augustus.


In beginsel organiseren we 1 à 2 maal per jaar een openbare vergadering voor de inwoners van Zoutelande. In deze vergaderingen worden punten besproken die aangegeven zijn door de dorpsbewoners of die door dorpsraadsleden zelf van belang worden geacht. We leggen contacten met de benodigde instanties en organisaties. We geven informatie en brengen de inwoners op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Voor deze vergaderingen nodigen wij ook vertegenwoordigers van de gemeente uit.

Archief

Hier vindt u het recente archief van de dorpsraad.

Nieuws

Nieuw bestuurslid: Bart Dirkx

[ maandag 14 juni 2021 ] - Onlangs hebben we Bart Dirkx als nieuw lid in het bestuur van de dorpsraad kunnen verwelkomen. Bart stelt zich graag voor middels onderstaand schrijven.

---

Wij, mijn vrouw Petra en onze dochter Nienke met ons hondje Mickey zijn op 16 maart vorig jaar in Zoutelande komen wonen. Onze zoon Donald bleef in Tilburg achter en woont al een tijd op zichzelf. Reden van verhuizing van Brabant (Berkel-Enschot) naar Zeeland was het aanvaarden van mijn baan bij Zorggroep ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen. Ik ben daar klachtenfunctionaris tot 1 juli a.s. en ga daarna weer op zoek naar een andere baan.

Ik heb een juridische achtergrond (specialisatie gezondheidsrecht) met een eigen adviesbureau in de zorg en welzijn (JAZORG).

Ervaring met opkomen voor bewonersbelangen heb ik als lid (en later voorzitter) van een buurtcommissie in Tilburg waar we destijds (23 jaar) woonden.

Het opkomen van gemeenschappelijke belangen van bewoners van Zoutelande op het gebied van wonen en welzijn en het adviseren van gemeente Veere naar aanleiding daarvan, spreekt mij erg aan. De ‘aftrap’ van vanochtend was veelbelovend: zowel nuttig als erg aangenaam. Ik heb er echt zin in!


We genieten al volop van onze verbouwde woning en de omgeving en als de coronaperikelen voorbij zijn, zijn we van plan om ons meer te gaan integreren in dit mooie dorp aan de zee.


Inspraakreactie n.a.v. betaald parkeren bij de Gemeente Veere

[ woensdag 7 april 2021 ] - Bram Marcusse van de dorpsraad Zoutelande en Kees Bierens van de Zomid hebben woensdag 1 april tijdens de extra raadsvergadering over het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente Veere ingesproken. Download hier de inspraaktekst van de Dorpsraad en hier de inspraaktekst van de Zomid.

Video: Inspraak dorpsraad (vanaf 10 min.)

Video: Inspraak Zomid (vanaf 40 min.)


Privacy/gegevensbescherming nieuwe parkeerbeleid

[ dinsdag 6 april 2021 ] - Op 25 maart hebben de Zomid en de Dorpsraad Zoutelande een brief gestuurd aan de functionaris gegevensbescherming van de gemeente Veere met een aantal vragen over de privacy/gegevensbescherming met betrekking tot het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente Veere. De brief kunt u hier downloaden.

De reactie, van de functionaris gegevensbescherming van de gemeente Veere, op de (bovenstaande) brief van de Zomid en Dorpsraad Zoutelande van 25 maart jl., kunt u hier downloaden.


Omgevingswensen Duinweg

[ maandag 22 maart 2021 ] - De gemeente Veere heeft de bewoners van de Duinweg om input gevraagd voor de herinrichting van de Duinweg. De wensen zijn opgenomen in de bijgevoegde overzichtslijst “Omgevingswensen Duinweg Zoutelande”. In deze overzichtslijst is ook de reactie van de gemeente te lezen op de wensen van de bewoners.


Parkeerbeleid brief aan gemeente Veere

[ vrijdag 19 maart 2021 ] - Op donderdag 18 maart hebben de Dorpsraad Zoutelande en de Zomid een brief naar de griffie gestuurd over de invoering van het parkeerbeleid teneinde het in de Raadsvergadering te bespreken. Hier kunt u de brief downloaden.


Herinrichting parkeerterrein Nieuwstraat

[ dinsdag 16 maart 2021 ] - De gemeente Veere heeft een brief opgesteld om aanwonenden te informeren over de herinrichting van het parkeerterrein aan de Nieuwstraat. Hier kunt u de brief downloaden.


Nieuw bestuurslid

[ dinsdag 9 maart 2021 ] - Onlangs hebben we Jessica Marteijn-de Jong als nieuw lid in het bestuur van de dorpsraad kunnen verwelkomen. Jessica woont al sinds 1997 in Zoutelande en is goed thuis in het dorp. We zijn blij met de komst van Jessica en wensen haar veel succes en plezier in haar nieuwe rol.


Gebiedstafel in Zoutelande

[ dinsdag 2 maart 2021 ] - De gebiedstafel is een onderdeel van de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een lange termijnvisie waarin het toekomstbeeld voor Zoutelande in 2047 bepaald wordt. De inbreng vanuit de omgeving is daarbij heel belangrijk en daarom heeft de gemeente Veere per kern gebiedstafels georganiseerd.

Op 8 oktober werd de gebiedstafel in Zoutelande gehouden. Er waren 13 deelnemers aanwezig en vanwege de aangescherpte coronamaatregelen werd deze online gehouden. De gemeente is tijdens deze bijeenkomst in gesprek gegaan met de inwoners en heeft de volgende vragen gesteld: Wat willen de bewoners van Zoutelande behouden, wat willen ze veranderen en hoe zien ze de toekomst van Zoutelande? Hier leest u het verslag.


Herinrichting Duinweg

[ woensdag 17 februari 2021 ] - De gemeente Veere heeft een brief opgesteld om u te informeren over de herinrichting van diverse straten in Zoutelande. Dit project heet ‘Herinrichting Duinweg Zoutelande’. Hier kunt u de brief downloaden.


Nieuwe parkeerbeleid

[ dinsdag 2 februari 2021 ] - Komend voorjaar wordt het nieuwe parkeerbeleid ingevoerd in Zoutelande. Zoutelande wordt dan in de hele kern vergunninghouders gebied, met uitzondering van de betaald parkeerterreinen. Dit plan roept bij veel inwoners en bezoekers van Zoutelande vragen op.

Op de site van de gemeente, www.veere.nl, kunt u veel gestelde vragen en antwoorden vinden over het parkeerbeleidsplan.


Kerstgroet

[ dinsdag 22 december 2020 ] - Beste inwoners van Zoutelande,

Een veelbewogen jaar ligt achter ons. Het coronavirus houdt ons sinds maart in de greep en de effecten raken ons allemaal. Het nieuwe jaar belooft, met de komst van een vaccin, gelukkig beterschap. Tot het zover is, pas extra goed op elkaar!

De dorpsraad wenst u en uw dierbaren mooie feestdagen, en bovenal een hoopvol, gelukkig en gezond 2021.


Jael Brouwers bedankt!

[ dinsdag 15 december 2020 ] - In december heeft Jael Brouwers zich teruggetrokken uit de dorpsraad. Haar drukke baan en de opvoeding van 2 kinderen viel niet meer te combineren met haar werkzaamheden voor de dorpsraad. Jael was verantwoordelijk voor de portefeuille communicatie. We bedanken Jael voor haar inzet die ze voor de dorpsraad heeft gepleegd. We wensen haar alle goeds!


Inspraakreactie n.a.v. betaald parkeren bij de Gemeente Veere van de dorpsraad

[ maandag 23 november 2020 ] - Bram Marcusse, voorzitter van de dorpsraad Zoutelande, heeft dinsdagavond 23 november namens de dorpsraad en de ZoMid een inspraakreactie gegeven aan de gemeente Veere n.a.v. het betaald parkeren.

Video: Inspraak dorpsraad


Vacature lid dorpsraad Zoutelande

[ dinsdag 27 oktober 2020 ] - Voor de dorpsraad zijn we op zoek naar enthousiaste en betrokken inwoners van Zoutelande.
Als lid van de dorpsraad zet je je samen met de andere leden in voor het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid en het bevorderen van het welzijn van de bewoners van Zoutelande.
Hier leest u de vacature.


Afscheid dorpsraadleden

[ dinsdag 20 oktober 2020 ] - In oktober zijn Henny van Os en Jan Koppejan gestopt als lid van de dorpsraad Zoutelande.

We danken Henny van Os voor haar jarenlange inzet en bevlogenheid voor de dorpsraad en dan met name voor het welzijn van het dorp. Henny zal zich op andere manieren blijven inspannen voor Zoutelande.

Jan Koppejan is eveneens jarenlang lid van dorpsraad geweest en heeft zich vooral bezig gehouden met het openbaar groen in Zoutelande. We danken Jan voor zijn inzet en enthousiasme voor de dorpsraad. Een grote wens van Jan is het realiseren van een standbeeld van Willibrord in het dorp Zoutelande. Samen met 2 dorpsraadsleden zal Jan zich de komende tijd inzetten om deze wens alsnog te realiseren.

De dorpsraad wenst Henny en Jan veel geluk en gezondheid toe in hun geliefde dorp Zoutelande!


Inspraakreactie n.a.v. betaald parkeren bij de Gemeente Veere van de dorpsraad en de ZoMid

[ donderdag 1 oktober 2020 ] - Op 1 oktober hebben zowel de dorpsraad Zoutelande als ook de ZoMid nogmaals een inspraakreactie gegeven aan de gemeente Veere naar aanleiding van het betaald parkeren. Hier leest u het verslag van de dorpsraad en de ZoMid.

Video: Inspraak dorpsraad

Video: Inspraak ZoMid


Inspraakreactie n.a.v. betaald parkeren bij de Gemeente Veere van de dorpsraad en de ZoMid

[ dinsdag 15 september 2020 ] - Op 15 september hebben zowel de dorpsraad Zoutelande als ook de ZoMid een inspraakreactie gegeven aan de gemeente Veere naar aanleiding van het betaald parkeren. Hier leest u het verslag van de dorpsraad en de ZoMid.

Video: Inspraak dorpsraad

Video: Inspraak ZoMidDrukte scenarios gemeente Veere

[ zondag 12 juli 2020 ] - De gemeente Veere gaat in de zomermaanden werken met kleurcodes. Dit betekent dat er op basis van getij, verwachte bezettingsgraad en het weer een inschatting gemaakt wordt van de verwachte drukte voor de aankomende week. De gemeente kent daar een kleurcode aan toe: groen, geel, oranje of rood.

images/drukte_scenarios_gemeente_veere.jpg


Financieel Perspectief van de Gemeente Veere

[ vrijdag 3 juli 2020 ] - Op 2 juli hebben zowel de dorpsraad Zoutelande als ook de ZoMid een inspraakreactie gegeven aan de gemeente Veere naar aanleiding van het Financieel Perspectief. Hier leest u het verslag van de dorpsraad en de ZoMid.

Video: Inspraak dorpsraad

Video: Inspraak ZoMid


7 juli eerst volgende reguliere dorpsraadvergadering

[ woensdag 1 juli 2020 ] - Op 7 juli 2020 hebben wij als dorpsraad onze eerst volgende reguliere vergadering. Zoals gebruikelijk is er voorafgaand hieraan tussen 19.00 en 19.30 uur een inloopspreekuur. Wij verzoeken een ieder die hiervan gebruik wenst te maken zich voorafgaand aan te melden via bestuur@dorpsraadzoutelande.nl. Dit in verband met de geldende coronamaatregelen.


Financieel Perspectief van de Gemeente Veere

[ woensdag 1 juli 2020 ] - Donderdag 2 juli a.s. wordt het Financieel Perspectief van de gemeente Veere besproken in de gemeenteraad. In dit Financieel Perspectief is een aantal beleidsvoornemens verwerkt die grote impact kunnen hebben op ons dorp Zoutelande. De vergadering van de gemeenteraad is live te volgen via de website van de gemeente. De vergadering begint om 14.00 uur.


Hart onder de riem ivm Coronacrisis

[ donderdag 16 april 2020 ] - Als dorpsraad van Zoutelande hebben wij in deze moeilijke tijd een aantal mensen een hart onder de riem willen steken. Mensen die het als gevolg van de Coronacrisis extra zwaar hebben.
Er zijn bloemen bezorgd bij de mensen die wonen in het Woonzorgcomplex aan de Borne, en aan de mensen die in zorg zijn bij Philadelphia en ’s Heeren Loo, in de respectievelijke vestigingen aan de Spaier, de Nieuwstraat en de Swaalingestraat. Deze mensen mogen gedurende een aantal weken geen bezoek ontvangen. Met bloemen hebben we willen laten zien dat er aan hen gedacht wordt.
Ook zijn er bloemen bezorgd bij mensen die werkzaam zijn in de huisartsenpraktijk, bij SVRZ en Zorgstroom, de Jumbo supermarkt en Kindcentrum ’t Paalhoofd. Juist deze mensen worden nu extra zwaar belast . Met hun extra inzet zorgen deze mensen ervoor dat ons dorp in deze moeilijke periode leefbaar blijft, en onze inwoners niet verstoken raken van zorg en levensmiddelen en het onderwijs dat zij nodig hebben. Onze waardering hebben we middels bloemen laten blijken.

Blijf gezond en let goed op elkaar in deze moeilijke en onzekere periode!
Dorpsraad Zoutelande


Inspraakreactie Leeftbaarheid Gemeente Veere

[ donderdag 13 februari 2020 ] - Op 13 februari 2020 heeft de dorpsraad Zoutelande en Ondernemersvereniging ZoMid een inspraakreactie gegeven aan de gemeente Veere naar aanleiding van het onderzoek leefbaarheid & toerisme. Hier leest u het verslag.

Video: Inspraak dorpsraad

Video: Inspraak ZoMid


Nieuwe AED bij PMC In Balans!

[ dinsdag 10 december 2019 ] - Op 11 november heeft de dorpsraad uit handen van de heer Steinbusch van de gemeente Veere een AED ontvangen voor de locatie Oostraat 6b. De AED is geschonken door ZOLL AED Benelux en de buitenkast door Project Hartveilig Veere. De installatie is verzorgd door Off Road Solutions. Door deze locatiekeuze zijn er in het dorp nu 3 AED’s 24/7 bereikbaar op een onderlinge afstand van circa 500 meter. De andere 2 locaties zijn: Westkapelseweg (bij de geldautomaat van de Rabobank) en Leenesland 1 (bij de Huisartsenpraktijk).

Daarnaast hangen er ook AED’s bij (Let op deze zijn alleen toegankelijk tijdens openingsuren!)

Eetcafé Royal
Strandhotel
Catharinakerk
Wozoco de Tienden
VV de Meeuwen
Camping Janse
Kustlicht
De Meerpaal
Mochten er AED’s ontbreken in de lijst en wilt u deze laten toevoegen? Mail dan naar: bestuur@dorpsraadzoutelande.nl

Naam fotograaf: J. Louws

images/1912-aed-DSC6737.jpg
dhr. J. Steinbusch (rechts) en dhr. H.J. Beeuwkes (links).

images/1912-aed-DSC6739.jpg
Groepsfoto van links naar rechts: Chiel en Henny (dorpsraad) / J. Viergever (gem. Veere) / Hans (dorpsraad) / J. Steinbusch (gem. secretaris) / J. Jacobsen (VVE Soutebank) en P. Meert (PMC In Balans).

images/1912-aed-DSC6775.jpg
AED locatie PMC In Balans


Oud en nieuw 2019/2020

[ maandag 28 oktober 2019 ] - Brief van de gemeente Veere m.b.t. oud en nieuw 2019/2020


Interessante links

Contact

Stichting Dorpsraad Zoutelande
Opgericht: 23 oktober 1996
KVK: 41115321

Postadres:
David Koddelaan 14, 4374 ES Zoutelande

E-mail:
bestuur@dorpsraadzoutelande.nl