Dorpsraad Zoutelande

Wat is de Dorpsraad?

De dorpsraad heeft als doel de algemene belangen van het dorp en zijn inwoners te behartigen. Dit is met name van toepassing op zaken tussen de gemeente en ons dorp.
De dorpsraad is niet politiek gebonden. De dorpsraad hoeft dus ook geen verantwoording af te leggen aan een politieke partij en kan zich daarom volledig en ongebonden inzetten voor de belangen van Zoutelande.

Wat doet de Dorpsraad voor u?

Vlag ZoutelandeAls dorpsraad staan we midden tussen de inwoners van Zoutelande en zien en horen we graag wat er speelt onder de bevolking. Wij zijn de schakel tussen de inwoners en de gemeente en andere instanties die met ons dorp te maken hebben. De dorpsraad onderneemt actie bij knelpunten, problemen en wensen.
De dorpsraad zal haar oor te luisteren leggen bij de gemeente voor alle plannen en ontwikkelingen die ons dorp aangaan. We willen in een zo vroeg mogelijk stadium ingelicht worden en indien mogelijk, invloed uitoefenen bij de totstandkoming van plannen en op ontwikkelingen.
De dorpsraad zal hiervoor samenwerking zoeken met dorpsgenoten en ondernemers (ZoMid) die hierbij betrokken zijn, en indien van toepassing ook met het Welzijnsnetwerk van Zoutelande.

Wat verwacht de Dorpsraad van u?

Een dorpsraad heeft geen beslissende rol maar wel een adviserende rol. Als het nodig is kunnen we ook een kritisch advies geven.
De dorpsraad nodigt u dan ook graag uit om mee te denken, ons te informeren en van advies te dienen bij bestaande en zich aandienende vraagstukken met betrekking tot het leven en welzijn in ons dorp. We kunnen deze inbreng goed gebruiken.
Voorafgaand aan iedere vergadering, op de eerste dinsdag van de maand, is het eerste half uur beschikbaar als inloopspreekuur. U bent dan van harte welkom om uw vragen, ideeën en suggesties in te brengen. U kunt natuurlijk ook altijd mailen, schrijven of ons bellen.

Wat doet de Dorpsraad niet?

De dorpsraad is geen actiecomité! Ook is de dorpsraad geen politieke partij en bedrijft ze geen politiek. De dorpsraad onderneemt geen actie op grond van persoonlijke belangen van dorpsleden. De dorpsraad dient uitsluitend het algemeen belang van het dorp en zijn inwoners. Voor individuele vragen of klachten kunnen inwoners bij de betrokken instanties terecht. Pas indien klachten een structureel probleem vormen voor een groot deel van de inwoners van ons dorp, zal de dorpsraad tot actie overgaan.

Voor individuele vragen, klachten of meldingen over uw woon- of werkomgeving, kunt u via de MijnGemeente App een melding aan de gemeente Veere doorgeven. Voor meer informatie over de handhavingsmeldingen kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening van de gemeente Veere: 0118 555444 of cpb@veere.nl

Wie zitten er in de Dorpsraad?

De leden van de dorpsraad zijn een afspiegeling van de bewoners van Zoutelande en zijn allen vrijwilligers. De leden zetten zich in voor het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid en het bevorderen van het welzijn van de inwoners van Zoutelande.

De dorpsraad bestaat volgens de Statuten uit een oneven aantal personen, tenminste vijf en ten hoogste elf. De leden dienen woonachtig te zijn in Zoutelande. De kaders voor ons werk zijn ook vastgelegd in de Statuten. De statuten kunnen op aanvraag worden ingezien bij de secretaris.

Hoe vaak komt de Dorpsraad bijeen?

De dorpsraad vergadert elke eerste dinsdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Aanvang om 19.30 in De Soute Schakel, Westkapelseweg 24d, Zoutelande.
Voorafgaand aan de vergadering is er van 19.00 tot 19.30 een inloopspreekuur. Iedere inwoner van Zoutelande is dan welkom om een bespreekpunt aan te dragen of in te brengen. Daarnaast is er ook gelegenheid om per mail bespreekpunten aan te dragen.


De datum van eerst volgende openbare vergadering is nog niet door de dorpsraad bepaald. De laatste openbare dorpsraadvergadering was:

woensdag 11 september 2019 om 19.30 uur in het dorpshuis De Soute Schakel aan de Westkapelseweg 24d te Zoutelande. Download hier het PDF verslag verslag.


In beginsel organiseren we 1 à 2 maal per jaar een openbare vergadering voor de inwoners van Zoutelande. In deze vergaderingen worden punten besproken die aangegeven zijn door de dorpsbewoners of die door dorpsraadsleden zelf van belang worden geacht. We leggen contacten met de benodigde instanties en organisaties. We geven informatie en brengen de inwoners op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Voor deze vergaderingen nodigen wij ook vertegenwoordigers van de gemeente uit.

Archief

Hier vindt u het recente archief van de dorpsraadvergaderingen.

Contact

Stichting Dorpsraad Zoutelande
Opgericht: 23 oktober 1996
KVK: 41115321

Postadres:
David Koddelaan 14, 4374 ES Zoutelande

E-mail:
bestuur@dorpsraadzoutelande.nl