Nieuwsbericht

Gebiedstafel in Zoutelande

[ dinsdag 2 maart 2021 ] - De gebiedstafel is een onderdeel van de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een lange termijnvisie waarin het toekomstbeeld voor Zoutelande in 2047 bepaald wordt. De inbreng vanuit de omgeving is daarbij heel belangrijk en daarom heeft de gemeente Veere per kern gebiedstafels georganiseerd.

Op 8 oktober werd de gebiedstafel in Zoutelande gehouden. Er waren 13 deelnemers aanwezig en vanwege de aangescherpte coronamaatregelen werd deze online gehouden. De gemeente is tijdens deze bijeenkomst in gesprek gegaan met de inwoners en heeft de volgende vragen gesteld: Wat willen de bewoners van Zoutelande behouden, wat willen ze veranderen en hoe zien ze de toekomst van Zoutelande? Hier leest u het verslag.

Andere nieuwsberichten

logo